Vragen?

ma-vr | 06-41471801

Privacy Statement

Privacy Statement

Privacy Statement Rebecca Kamphuis praktijk voor Orthomoleculaire geneeskunde

Wij dragen zorg voor de privacy van bezoekers van onze website en van onze patiënten. Hierdoor kiezen wij ervoor om de persoonlijke informatie die u ons verschaft zo zorgvuldig en vertrouwelijk mogelijk te verwerken. Verwerking van de persoonsgegevens gebeurt conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming 2016/679.

Verwerkingsverantwoordelijke

Rebecca Kamphuis praktijk voor Orthomoleculaire geneeskunde (hierna te noemen "De praktijk")
Adres:
ZuitNL Fysiek
Trivium 120
4873LP Etten-Leur

Kamer van Koophandel: 61457930.
BTW nummer: NL001638101B97

Privacybeleid

Wij, als praktijk zijnde, respecteren de privacy van de bezoekers van onze website en van onze patiënten. Daarom hebben wij een privacybeleid dat in overeenstemming is met de Algemene Verordening gegevensbescherming 2016/679. Op basis hiervan behandelen wij de persoonlijke informatie die je ons verschaft zorgvuldig en persoonlijk.
Door het bezoeken van de website van de praktijk en door gebruik te maken van de diensten die onze praktijk aanbiedt, verwerken we jouw gegevens overeenkomstig de voorwaarden zoals in dit privacy statement opgenomen. Dit privacy statement is van toepassing op alle dienstverlening van de praktijk.

Persoonsgegevens


De persoonsgegevens die wij gebruiken om je goed te kunnen helpen zijn je naam, voornaam, e-mailadres, telefoonnummer en medische informatie.
Doeleinden van verwerking gegevens

Om je verder te helpen is het noodzakelijk om enkele gegevens van je te verwerken. Verder verzamelen wij ook gegevens van het gebruik van je computer waardoor wij een optimale service kunnen bieden. Hieronder vermelden wij onze doeleinden.

Doeleinden:

• Verwerken van gegevens van (toekomstige) patiënten teneinde het zorgvuldig beheren van de agenda van zowel patiënt als de praktijk, het patiëntendossier en de facturatie.
Sociale media

Indien je met ons communiceert via één van onze social mediapagina’s, ontvangt de praktijk je persoonsgegevens waaronder je (gebruikers)naam, je profielfoto.
Bewaringstermijn

De praktijk bewaart je persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor zij worden verwerkt. Overeenkomstig de Wet Op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst mag het medische dossier niet langer dan 15 jaar bewaard worden uitzonderingen (goed hulpverlenerschap, wettelijke plicht, verzoek van patiënt, belang van derden,…) daargelaten…

Recht op inzage, correctie en verwijdering van persoonsgegevens

Je hebt het recht tot inzage van je persoonsgegevens en het recht tot rectificatie (corrigeren) van je persoonsgegevens indien deze onjuist of onvolledig zijn. Daarnaast heb je ook het recht om je persoonsgegevens te laten wissen onder bepaalde voorwaarden zoals omschreven in de Algemene Verordening Gegevensbescherming 2016/679. Hiervoor dien je contact op te nemen met het de praktijk, dit kan via telefoon 06-41471801 (ma-vr) of via info@rebeccakamphuis.nl

Beveiliging

Om je persoonsgegevens zorgvuldig te beheren heeft de praktijk beveiligingsmaatregelen getroffen. Het betreft zowel organisatorische als technische maatregelen om de gegevens van onze patiënten te beveiligen tegen verlies en/of onrechtmatige verwerking. Onze website is beveiligd met het SSL-certificaat. Verder heeft de praktijk maatregelen getroffen om de IT-systemen veilig te kunnen gebruiken. De ruimtes waar je gegevens worden opgeslagen zijn beveiligd. Verder is er ook een informatieveiligheidsbeleid.

Cookiebeleid

Bij het gebruiken van de website kunnen cookies op je computer of andere devices worden opgeslagen. Wij gebruiken deze cookies om inzicht te krijgen hoe bezoekers de website gebruiken. Onderstaande cookies worden gebruikt door de praktijk
• Google Analytics: Hiermee analyseert de praktijk de website.

Uw privacy

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik als uw behandelende therapeut een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO). Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen.

Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk zijn en die ik, na uw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener bijvoorbeeld bij de huisarts.

Ik doe mijn best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat ik:

  • Zorgvuldig omga met uw persoonlijke en medische gegevens.
  • Ervoor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens.

Als uw behandelende therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier en ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

De gegevens uit uw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:
  • Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming
  • Voor het gebruik voor waarneming, tijdens mijn afwezigheid
  • Voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing.
  • Een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik, of mijn administrateur een factuur kan opstellen.
  • Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen.

Privacy op de zorgnota

Op de zorgnota die u ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat u deze nota kan declareren bij uw zorgverzekeraar.
Uw naam, adres en woonplaats
Uw klantnummer en/of uw geboortedatum
de datum van de behandeling
een korte omschrijving van de behandeling, bijvoorbeeld ‘24000 Orthomoleculair consult’

Wijziging privacy statement.

Wij behouden ons het recht voor dit privacy statement te allen tijde te wijzigen.